W Londynie trwa wielka demonstracja przeciwko brexitowi

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
Tłumy na ulicach Londynu. Setki tysięcy ludzi domagają się przeprowadzenia kolejnego referendum w sprawie brexitu. Ostrzegają też przed dramatycznymi konsekwencjami wyjścia z UE bez umowy.

Konwencja PO pełna obietnic. 500+ dla dzieci i najmniej zarabiających, więcej na leczenie, podwyżki dla nauczycieli

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
500 zł dla najmniej zarabiających, 1000 zł dla nauczycieli oraz obniżki podatków i składek dla wszystkich. Do tego dodatkowe finansowanie służby zdrowia, refundowany program in vitro oraz czystki w spółkach skarbu państwa. Oto wyborczy program PO.

500+ dla najmniej zarabiających. Grzegorz Schetyna chce niższych podatków, składek i dodatków do pensji

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
500+ dla słabo zarabiających, do tego niższe podatki PIT i składki na ZUS - to jedna z głównych gospodarczych obietnic wyborczych Platformy Obywatelskiej.

Aktualności

Zapraszamy do lektury najświerzszych wiadomości ze świata ekonomii. Dowiesz się czym żyją rynki finansowe przeglądając krótkie wpisy, a zainteresowany pogłębieniem tematu szybko przejdziesz do pełnej treści atykułu.

Czytaj więcej »

Kanały RSS

Prezentujemy listę kanałów RSS poświęconych finansom osobistym jak i też ekonomii w skali makro. Gdzie należy zajrzeć? Jaki kanał wart jest subskrypcji? Tutaj poznasz nasze propozycje.

Czytaj więcej »

Serwisy informacyjne

Agregujemy treści tylko z wiarygodnych źródeł. Przekonaj się skąd czerpiemy informacje i oddaj lekturze bez obaw o wprowadzenie w błąd.

Czytaj więcej »500+ dla najmniej zarabiających. PO chce niższych podatków i składek oraz wyższych dodatków do pensji

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
500+ dla słabo zarabiających, do tego niższe podatki PIT i składki na ZUS - to jedna z głównych gospodarczych obietnic wyborczych Platformy Obywatelskiej.

Podwyżki w zoo i parkach rozrywki. Rusza sezon na atrakcje na świeżym powietrzu. 500+ może nie wystarczyć

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
Masz 500+, to płać, bo cię teraz stać. Patrząc na cenniki miejskich atrakcji dla rodzin, można odnieść wrażenie, że ich właściciele doszli właśnie do takiego wniosku. Podwyżki w popularnych miejscach, chętnie odwiedzanych przez turystów, wywołały burzę m.in. we Wrocławiu.

Grzegorz Schetyna obiecuje miliardy dla nauczycieli. "Popieramy akcję protestacyjną nauczycieli"

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
Już nigdy nie powtórzy się haniebny dzień, gdy polityk piastujący urząd prezydenta RP mówi, że podwyżki dla nauczycieli to populizm, a po chwili podpisuje prawie półtora miliarda na propagandę swej partii w TVP - zapewnił Grzegorz Schetyna. I obiecał po 1000 zł dla wszystkich nauczycieli.

Grzegorz Schetyna ostro: partyjne miernoty wylecą z pracy. Zapowiada wielkie czystki w spółkach skarbu państwa

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
Wielkie czystki w spółkach skarbu państwa i konkursy na wszystkie stanowiska - to jedna z obietnic Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach. - Zamiast partyjnych miernot zatrudnieni zostaną fachowcy na podstawie uczciwych konkursów - powiedział Grzegorz Schetyna podczas wyborczej konwencji PO.

Wiceminister rolnictwa: nie zwalczymy ASF bez wybicia dzików

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń nie będzie możliwe bez wybicia dzików. " Niemcy odstrzelili 1 mln dzików w sytuacji prewencyjnej, Francuzi - 750 tys. sztuk, gdzie choroby u nich nie ma" – przekonuje wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.

Nauczyciele akademiccy i opozycjoniści PRL apelują do nauczycieli, by nie strajkowali w trakcie egzaminów

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
300 nauczycieli akademickich i opozycjonistów PRL podpisało się pod apelem wzywającym nauczycieli do powstrzymania się od strajku w trakcie zbliżających się egzaminów.

Powrót do prac nad nową Ordynacją: Szykują się duże zmiany w podatkach

<![CDATA[ W ocenie ustawodawcy nowe przepisy mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony praw podatnika w relacji z urzędnikami. Z drugiej strony, mają też pomóc zwiększyć efektywność ściągania podatków przez organy skarbowe. Skarbówka bardziej przyjaznaNową ordynację otwiera pakiet ogólnych zasad, które regulują stosunki na linii skarbówka – podatnik. Fundamentem tej relacji ma być m.in. utrzymanie zasady in dubio pro tributario, czyli praktyka rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych. Ustawodawca kładzie nacisk także na większy dostęp organów skarbowych dla podatnika, rozstrzyganie spraw bez zbędnej zwłoki, zasadę bezstronności fiskusa i równego traktowania podmiotów gospodarczych. Celem nowej ordynacji jest także dążenie do ugodowego rozwiązywania sporów a w razie oczywistej winy podatnika – wymierzenie mu kary proporcjonalnej do wagi przewinienia. Tajemnica przedsiębiorstwa jak bankowa. Wzmocniona ochrona dla firmJak zapewnia ustawodawca, zmiany w zakresie tajemnicy skarbowej będą korzystne dla biznesu. Dane firm mają być chronione tajemnicą skarbową na takim samym poziomie, jak dane objęte tajemnicą bankową. Co do zasady, dane w fakturach VAT nie są objęte taką tajemnicą, gdyż ta nie dotyczy informacji o procesach gospodarczych zachodzących w prowadzonych przez podatników przedsięwzięciach gospodarczych. Ustawodawca gwarantuje natomiast ochronę danych potencjalnych kontrahentów. Sprawniejszy kontakt i domniemanie uczciwości Urzędnicy z góry założą, że dane przekazywane w deklaracjach są rzetelne. Zgodnie z art. 131 projektu ordynacji podatkowej uregulowano bowiem domniemanie zgodności z prawdą również innych niż kwota podatku informacji zawartych w deklaracji (np. podstawy opodatkowania, kwoty odliczeń itp.). „Oznacza to, że zaproponowano wprowadzenie generalnej zasady, zgodnie z którą każda deklaracja korzysta z ochrony prawnej”- czytamy w uzasadnieniu projektu. Zmieni się także prawo do składani korekty deklaracji. Obecnie nie ma możliwości złożenia korekty deklaracji podatkowych na etapie prowadzonego przez organ podatkowy postępowania podatkowego. Nawet gdy podatnik zgadza się z ustaleniami organu podatkowego dokonanymi w postępowaniu podatkowym, nie ma możliwości skorygowania deklaracji, a organ każdorazowo musi zakończyć prowadzone postępowanie decyzją wymiarową – czytamy w uzasadnieniu. Odpowiedzią na tę lukę w prawie jest projektowany art. 139, zgodnie z którym, strona w terminie wyznaczonym przez organ pierwszej instancji, może skorygować deklarację także w okresie objętym postępowaniem podatkowym. Ustawodawca kładzie także nacisk na szybszą i sprawniejszą komunikację ze skarbówką. Stawia zatem na dokumenty elektroniczne i kontakt przez internet. Cyfryzacja wymusiła na ustawodawcy modyfikację zasady pisemności załatwiania spraw podatkowych. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 38 określony w ustawie wymóg pisemności uważa się za zachowany, jeżeli dokument elektroniczny zawierający tekst został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedawnienie. Fiskus ma ograniczony czas na egzekucję Przedawnienie poboru podatków przez skarbówkę oznacza wyznacza czas na jego egzekucję W nowej ordynacji zaproponowano wprowadzenie limitów czasowych dla fiskusa na pobór podatków. Jak wskazano w ustawie, zawieszenie biegu terminu przedawnienia będzie następować tylko z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organu podatkowego, takich jak m.in.: śmierć zobowiązanego, śmierć przedstawiciela ustawowego zobowiązanego, utraty przez zobowiązanego lub jego przedstawiciela ustawowego zdolności do czynności prawnych, wystąpienie do innego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, od którego rozstrzygnięcia uzależnione jest wydanie decyzji wymiarowej przez organ podatkowy. W prowadzono dwa okresy przedawnienia wymiaru tj. 3 i 5 lat . Pierwszy limit będzie miał zastosowanie do podatków niezwiązanych z prowadzeniem biznesu. Drugi dotyczy ryzyka wyłudzania podatków przez firmy. Jak czytamy w uzasadnieniu, okres ten w związku z instytucją zawieszenie biegu terminu przedawnienie poboru, spowodowaną m.in. ustanowieniem hipoteki czy zastawu skarbowego, może być maksymalnie przedłużony o kolejne 5 lat. Oznacza to, że organ podatkowy może mieć nawet 10 lat, aby wyegzekwować należny podatek. Ulgi w spłacie Fiskus będzie mógł negocjować z podatnikiem warunki spłaty zobowiązań. Zgodnie z art. 225 projektu, organ będzie mógł odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć do na raty. W szczególnych przypadkach, będzie mógł umorzyć dług i odsetki. Nowością jest wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed upływem terminu jego płatności, tj. zanim przekształci się w zaległości podatkową. Ulga ta będzie dostępna na tych samych zasadach, co obowiązujące obecnie umorzenie zaległości podatkowej. Nie zawsze można będzie liczyć na zwrot podatkuJeśli organ podatkowy uzna, że zwrot nadpłaconego podatku spowoduje tzw. bezpodstawne zbogacenie się, będzie mógł odmówić wypłacenia podatnikowi należności. Nowo wprowadzone regulacje wydłużają także z 30 dni do 3 miesięcy okres, w którym można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Wnioski te mogą być złożone w tym terminie także po upływie okresu przedawnienia poboru.Nawet 2000 zł za interpretacjęNowa ordynacja utrzymuje możliwość wnioskowania o wydaniu interpretacji. W przypadku objaśnień indywidualnych, opłata co do zasady uiszczana jest w wysokości 40 zł w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Opłata ta proporcjonalnie wzrasta w zależności od liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku. Zgodnie z art.562, w szczególnych przypadkach opłata ta wzrośnie do 2000 zł. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy przedstawione we wniosku zdarzenie wiąże się z powstaniem korzyści podatkowej przekraczającej 500 000 zł lub odnosi się do transakcji między podmiotami powiązanymi. Spory o drobne kwoty na nowych warunkachJak czytamy w uzasadnieniu ustawy, obecnie postępowanie dotyczące 50 zł i 500 mln zł prowadzone jest według tych samych reguł. Zgodne z celem ustawodawcy „Nie ma sensu prowadzenia postępowań w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 50 zł. Kwota ta nie pokrywa w wielu przypadkach kosztów związanych z doręczeniami pism.” Zgodnie z projektem takich postępowań nie wszczyna się a wszczęte umarza. Tzw. limit bagatelności sprawy wyceniono na kwotę 50 zł. Jeśli sprawa dotyczy uszczerbku na finansach państwa mniejszych niż ta kwota, podatnik nie musi obawiać się postępowania. Fiskus stawia na polubowne rozstrzyganie sprawObok mediacji i ugody, w ordynacji zaproponowano nową instytucję – umowę podatkową. Jest to forma porozumienia między podatnikiem a organem skarbowym. Jak czytamy w uzasadnieniu, taka umowa może zostać zawarta w szczególności w przypadku trudnych do usunięcia wątpliwości co do stanu faktycznego w sprawie. Jakich spraw może dotyczyć umowa? Ustawodawca przyznaje, że tutaj zakres przedmiotowy jest elastyczny a katalog obszarów uzgodnień nieograniczony. Strony mogą dość do porozumienia także dzięki mediacji. Wynik mediacji ma być dokumentowany w protokole zawierającym m.in. informację o treści umowy lub jej braku.Podstawa prawna: Projekt z dnia 8 marca 2019 roku Ordynacja podatkowa ]]

Zniesienie wiz do USA. Ambasador zapowiada, że swobodnie polecimy do Stanów najpóźniej w 2020

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
- Zamierzam doprowadzić do wprowadzenia programu bezwizowego dla Polaków zanim opuszczę kraj. Mam nadzieję, że będzie to w tym roku – powiedziała na antenie telewizyjnej ambasador USA Georgette Mosbacher.

Połowa domów bez łazienki. Na mapie Polski wciąż są takie miejsca

Marz 23 2019 Źródło: Money.pl
Obecnie posiadanie łazienki w mieszkaniu wydaje się już oczywistym cywilizacyjnym standardem. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że na terenie polskich miast średnio tylko jedno z dwudziestu mieszkań jest pozbawione łazienki. Na wsiach sytuacja wciąż przedstawia się nieco gorzej.

Komornik w Ursusie, wzrost wynagrodzeń i drogie mieszkania [Wykresy tygodnia]

Marz 23 2019 Źródło: Bankier.pl - Finanse osobiste
Kończąc kolejny tydzień 2019 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

Dymisja minister finansów. Jacek Sasin zaprzecza: "Jest na zwolnieniu"

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów mówi, że doniesienia o dymisji Teresy Czerwińska to "fake newsy", a jej milczenie na temat finansowania "piątki Kaczyńskiego" tłumaczy zwolnieniem lekarskim, na którym ma przebywać szefowa resortu finansów.

Dymisja minister finansów Teresy Czerwińskiej. Jacek Sasin zaprzecza: "Jest na zwolnieniu"

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów mówi, że doniesienia o dymisji Teresy Czerwińskiej to "fake newsy". Milczenie szefowej resortu finansów na temat finansowania "piątki Kaczyńskiego" tłumaczy zwolnieniem lekarskim.

Czytaj starsze wpisy »