Ustawa o 500+ dla niepełnosprawnych będzie przyjęta jak najszybciej – zapewnia Morawiecki

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Chcemy jak najszybciej procedować projekt ustawy w sprawie 500 zł dla niepełnosprawnych - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych został przyjęty przez rząd. Skorzysta z niego około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych, takich jak chemiczna czy papiernicza, gdyż będą uprawnieni do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, zawartych w cenie energii.

Ekonomista NBP: Polsce nie grozi gwałtowny wystrzał inflacji

Jun 18 2019 Źródło: Gazeta Prawna - Finanse
Inflacja jest pod kontrolą i polskiej gospodarce nie grozi jej gwałtowny wystrzał – powiedział we wtorek zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski.

Aktualności

Zapraszamy do lektury najświerzszych wiadomości ze świata ekonomii. Dowiesz się czym żyją rynki finansowe przeglądając krótkie wpisy, a zainteresowany pogłębieniem tematu szybko przejdziesz do pełnej treści atykułu.

Czytaj więcej »

Kanały RSS

Prezentujemy listę kanałów RSS poświęconych finansom osobistym jak i też ekonomii w skali makro. Gdzie należy zajrzeć? Jaki kanał wart jest subskrypcji? Tutaj poznasz nasze propozycje.

Czytaj więcej »

Serwisy informacyjne

Agregujemy treści tylko z wiarygodnych źródeł. Przekonaj się skąd czerpiemy informacje i oddaj lekturze bez obaw o wprowadzenie w błąd.

Czytaj więcej »Coraz częściej przestępcy przejmują kontrolę nad naszymi danymi do banku

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
W I kwartale 2019 r. do Rzecznika Finansowego trafiły 83 wnioski o interwencje w sprawie nieautoryzowanego użycia danych bankowych. To dokładnie tyle samo co w całym 2016 r. W 2018 roku takich wniosków było 246, czyli o 70 proc. więcej niż w 2017 r.

250 tys. Ukraińców chce wyjechać z Polski w tym roku. Większość mówi: to przez nieuczciwych pracodawców

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
- Pensja pod stołem, drogie mieszkanie i umywanie rąk w momencie wypadku. To standard dla Ukraińców - mówi Yuriy Karyagin, szef pierwszego związku zawodowego pracowników ze Wschodu. I dlatego pracujący w Polsce Ukraińcy mówią "dość". Co drugi w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat planuje po prostu wyjechać.

Rząd przyjął ustawę antylichwiarską. "Koniec z patologiami" - mówi premier

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Rząd rozprawia się z lichwą, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. - Chcemy ograniczyć te drakońskie patologie, które występują na rynku - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ustawa jeszcze w lipcu ma przejść przez parlament.

Kary za spóźnialstwo także nie można zaliczyć do kosztów podatkowych

<![CDATA[ Sprawa dotyczyła spóźnialskiego dostawcy mebli. W związku z przekroczeniem terminu na ich dostawę , firma została obciążona karą umowną. Jej klient zakwestionował wówczas jedynie termin dostawy, a nie jakość towaru. To utwierdzało podatnika w przekonaniu, że skoro nie było wad towaru, a kara nałożona została jedynie w skutek spóźnienia – można zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów. W rozumieniu podatnika przepis wyłączający wydatki z kosztów podatkowych nie dotyczy sytuacji, gdy strona prawidłowo wykonuje umowę, ale czyni to po upływie terminu, w jakim zobowiązała się wykonać usługę lub pracę.Organ nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i przywołał przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wskazują na przypadki, kiedy konkretne wydatki można uznać za koszt podatkowy. Zgodnie z art. 22 ustawy, koszty uzyskanie przychodów stanową wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo, każdy wydatek musi być udokumentowany. Dyrektor KIS wskazuje także, że musi istnieć związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, co podlega indywidualnej ocenie organów skarbowych. Art. 23 ustawy o PIT: Nie wszystkie wydatki są kosztem podatkowymUstawa o PIT w art. 23 wymienia przypadki, w których koszt nie będzie mógł być odliczony. Zgodnie z zapisem w ustawie, nie uważa się za koszty m. in uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług. Choć w opisywanym przypadku podatnik nie dostarczył wadliwego produktu, nie ma wątpliwości, że przy dostawie mebli dopuścił się zwłoki. Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego: dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Kara umowna nałożona na przedsiębiorcę jest zatem następstwem niedochowania terminu. Nie ma to jednak znaczenia na gruncie prawa podatkowego. Ustawa o PIT nie precyzuje bowiem, że chodzi o odszkodowania i kary umowne będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika na skutek niedochowania przez niego należytej staranności. Należy wiec przyjąć, że kosztem podatkowym nie będzie żadna kara umowna, bez względu na powód jej powstania. „Dla wykluczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odszkodowania i kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług czy też opóźnienia w dostawie towarów nie ma znaczenia przyczyna niedochowania przez dłużnika terminu świadczenia. Wystarczającą przesłanką jest wystąpienie odpowiedzialności dłużnika za opóźnienie czy zwłokę, która może wynikać z ustawy lub ze stosunku obligacyjnego łączącego strony. Zapłata kary umownej bądź odszkodowania na rzecz kontrahenta jest efektem istnienia takiej odpowiedzialności” – czytamy w interpretacji. Jak dodaje Dyrektor KIS, opóźnienie w wykonaniu świadczenia, nawet niezawinione przez dłużnika, stanowi wadę wykonywanych usług. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub postanowieniami umowy dłużnik odpowiada wobec wierzyciela w przypadku wystąpienia opóźnienia, niezależnie od dochowania przez niego należytej staranności, nie może kwoty zapłaconego odszkodowania czy kary umownej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Podstawa prawna: Interpretacja indywidualna ws. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.174.2019.2.MC) ]]

Kary za spóźnialstwo także nie można zaliczyć do kosztów podatkowych

<![CDATA[ Sprawa dotyczyła spóźnialskiego dostawcy mebli. W związku z przekroczeniem terminu na ich dostawę , firma została obciążona karą umowną. Jej klient zakwestionował wówczas jedynie termin dostawy, a nie jakość towaru. To utwierdzało podatnika w przekonaniu, że skoro nie było wad towaru, a kara nałożona została jedynie w skutek spóźnienia – można zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów. W rozumieniu podatnika przepis wyłączający wydatki z kosztów podatkowych nie dotyczy sytuacji, gdy strona prawidłowo wykonuje umowę, ale czyni to po upływie terminu, w jakim zobowiązała się wykonać usługę lub pracę.Organ nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i przywołał przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wskazują na przypadki, kiedy konkretne wydatki można uznać za koszt podatkowy. Zgodnie z art. 22 ustawy, koszty uzyskanie przychodów stanową wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo, każdy wydatek musi być udokumentowany. Dyrektor KIS wskazuje także, że musi istnieć związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, co podlega indywidualnej ocenie organów skarbowych. Art. 23 ustawy o PIT: Nie wszystkie wydatki są kosztem podatkowymUstawa o PIT w art. 23 wymienia przypadki, w których koszt nie będzie mógł być odliczony. Zgodnie z zapisem w ustawie, nie uważa się za koszty m. in uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług. Choć w opisywanym przypadku podatnik nie dostarczył wadliwego produktu, nie ma wątpliwości, że przy dostawie mebli dopuścił się zwłoki. Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego: dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Kara umowna nałożona na przedsiębiorcę jest zatem następstwem niedochowania terminu. Nie ma to jednak znaczenia na gruncie prawa podatkowego. Ustawa o PIT nie precyzuje bowiem, że chodzi o odszkodowania i kary umowne będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika na skutek niedochowania przez niego należytej staranności. Należy wiec przyjąć, że kosztem podatkowym nie będzie żadna kara umowna, bez względu na powód jej powstania. „Dla wykluczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odszkodowania i kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług czy też opóźnienia w dostawie towarów nie ma znaczenia przyczyna niedochowania przez dłużnika terminu świadczenia. Wystarczającą przesłanką jest wystąpienie odpowiedzialności dłużnika za opóźnienie czy zwłokę, która może wynikać z ustawy lub ze stosunku obligacyjnego łączącego strony. Zapłata kary umownej bądź odszkodowania na rzecz kontrahenta jest efektem istnienia takiej odpowiedzialności” – czytamy w interpretacji. Jak dodaje Dyrektor KIS, opóźnienie w wykonaniu świadczenia, nawet niezawinione przez dłużnika, stanowi wadę wykonywanych usług. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub postanowieniami umowy dłużnik odpowiada wobec wierzyciela w przypadku wystąpienia opóźnienia, niezależnie od dochowania przez niego należytej staranności, nie może kwoty zapłaconego odszkodowania czy kary umownej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Podstawa prawna: Interpretacja indywidualna ws. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.174.2019.2.MC) ]]

mBank podnosi opłaty i prowizje. Tłumaczy, że państwo za dużo mu zabiera

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Klienci mBanku dostali nowe cenniki. Zapłacą więcej m.in. za kartę i wypłaty z bankomatów. Podwyżki prezes banku tłumaczy przede wszystkim coraz wyższymi podatkami i opłatami, jakie nakłada państwo na instytucje finansowe.

Aviva wprowadziła ubezpieczenie 'autocasco na godziny' pod marką Teraz by Aviva

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Aviva wprowadziła ubezpieczenie autocasco na godziny, dostępne przez aplikację na smartfony pod marką Teraz by Aviva. Ubezpieczenie kierowane jest do osób, które korzystają z auta kilka razy w roku - podczas wakacji, weekendów, ferii lub pożyczają samochód bliskim, a nie chcą płacić za AC przez cały rok. Aviva liczy, że w sezonie wakacyjnym z usługi skorzysta co najmniej 100 tys. osób, poinformował prezes Avivy w Polsce Adam Uszpolewicz.

Niemcy: Opłat za autostrady nie będzie. UE mówi "stop"

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Niemieckie plany wprowadzenia opłat za autostrady są sprzeczne z prawem UE - orzekł Trybunał w Luksemburgu. Myta na razie nie będzie.

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o 0,75 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali o przeznaczeniu 25,51 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,75 zł na akcję, podała spółka.

Ceny ropy naftowej spadają ze względu na sytuację w OPEC i gospodarce USA

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Problemy dyplomatyczne OPEC związane z ustaleniem daty spotkania kartelu i jego partnerów oraz pierwsze oznaki osłabienia w amerykańskiej gospodarce sprawiają, że na początku tygodnia na wykresach czarnego złota widzimy spadki. Kontrakty na Brent na londyńskiej giełdzie paliw ICE Futures Europe są wyceniane po 60,60 dolarów za baryłkę. Z kolei notowane na giełdzie paliw NYMEX kontrakty na baryłkę ropy West Texas Intermediate kosztują 51,70 dolarów za baryłkę.

Wskaźnik ZEW w Niemczech spadł do -21,1 pkt w czerwcu

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Wskaźnik instytutu ZEW, obrazujący nastroje w gospodarce niemieckiej spadł o 19 pkt m/m i wyniósł -21,1 pkt w czerwcu br., podał Instytut ZEW.

Orlen sprowadził 100 tys. ton ropy z Afryki. Będą kolejne dostawy

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Rosyjska ropa ma coraz mniejszy udział w dostawach do PKN Orlen. Spółka ściąga surowiec m.in. z Afryki. Do Naftoportu wpłynęło 100 tys. ton ropy z Angolii. Kolejna dostawa w sierpniu.

Czytaj starsze wpisy »