Brak przepływów pieniężnych nie oznacza braku przychodu

Data agregacji: Feb 11 2019
Źródło informacji Gazeta Prawna - Podatki i rachunkowość
Link do pełnej publikacjiBrak przepływów pieniężnych nie oznacza braku przychodu

Darmowe zniesienie współwłasności nieruchomości jest opodatkowane tak jak odpłatne zbycie, gdy jedna ze stron nie musi już spłacać kredytu – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.

Podgląd pełnej treści