Przegląd informacji ze spółek

Data agregacji: Apr 15 2019
Źródło informacji Money.pl
Link do pełnej publikacjiPrzegląd informacji ze spółek

Impexmetal odnotował 163,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 74,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podgląd pełnej treści