Co nowego w ekonomii gospodarce i finansach?

Skarga pauliańska. Nowa broń fiskusa przeciwko zalegającym z podatkami

<![CDATA[ Tak wynika z uzasadnienia do projektu nowej ordynacji podatkowej. Projekt jest już w Sejmie. Zakłada nowe reguły przedawnienia. Przypomnijmy; dziś zasadą jest, że zobowiązania podatkowe przedawniają się po 5 latach od upływu terminu płatności podatku. Projekt nowej ordynacji przewiduje dwa odrębne terminy przedawnienia – wymiaru i poboru podatku. Przedawnienie wymiaru ma następować po trzech lub pięciu latach, licząc od dnia upływu terminu płatności lub powstania obowiązku podatkowego. W tym czasie organ podatkowy będzie musiał doręczyć decyzję ustalającą lub określającą wysokość podatku. Pięcioletni okres przedawnienia wymiaru ma mieć zastosowanie w odniesieniu do rozliczenia podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a trzyletni – do pozostałych podatków. Po upływie okresu przedawnienia wymiaru ma następować pięcioletni okres przedawnienia poboru. W tym czasie skarbówka będzie mogła egzekwować podatki wynikające z deklaracji podatkowej lub decyzji. Fiskus będzie miał mniej możliwości przerywania i zawieszania biegu terminu przedawnienia, ale jednocześnie pojawi się nowa przesłanka zawieszenia – skarga pauliańska. Informowaliśmy o tym już w kwietniu br. w artykule „Nowa potężna broń fiskusa” (DGP nr 79/2019). Nowa możliwość zawieszenia terminu Skarga pauliańska jest uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 527). Dzięki niej wierzyciel (np. Skarb Państwa) może żądać uznania danej czynności (np. darowizny, sprzedaży) za bezskuteczną, jeżeli obie strony (np. podatnik i jego kontrahent) działały z pokrzywdzeniem jego interesów. Projekt nowej ordynacji zakłada, że w dniu wniesienia przez skarbówkę skargi pauliańskiej do sądu powszechnego bieg terminu przedawnienia poboru nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu (art. 180 pkt 9 projektu ordynacji). Takie zawieszenie nie będzie mogło trwać w nieskończoność. Wprawdzie będzie mogło następować wielokrotnie, ale łączny jego okres nie będzie mógł przekroczyć 5 lat (art. 182 par. 1 projektu). Nie tylko pobór, ale też wymiar Ministerstwo Finansów twierdzi, że skarga pauliańska będzie skutkować zawieszeniem biegu terminu przedawnienia nie tylko poboru (co ma wynikać wprost z art. 180 pkt 9 ordynacji), ale też wymiaru. To budzi niepokój ekspertów. Ich zdaniem w ogóle nie wynika to z przepisów projektu. Co więcej, ekspertów zaskakuje interpretacja MF, jakoby skarga pauliańska już dziś powodowała zawieszenie terminu przedawnienia. Tak wynika z uzasadnienia do projektu nowej ordynacji. Skąd ten wniosek? Resort twierdzi, że skarga pauliańska jest zbliżona do powództwa o ustalenie przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Takie powództwo złożone przez fiskusa do sądu powszechnego już dziś jest przyczyną zawieszenia biegu terminu przedawnienia (wynika to z art. 70 par. 6 ust. 3 ordynacji podatkowej). Analogicznie ma być w przyszłości odnośnie do wymiaru podatku (art. 175 pkt 5 projektu). Stąd wniosek MF, że konstrukcja takiego roszczenia jest zbliżona do skargi pauliańskiej. Prowadzisz transakcje w UE - sprawdź jak prawidłowo rozliczać VAT za dostawy i usługi >>>> Niebezpieczna wykładnia Z taką wykładnią przepisów nie zgadzają się eksperci. Ich zdaniem powództwo o ustalenie przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa to całkiem co innego niż skarga pauliańska. – Błędem jest twierdzenie, że wytoczenie powództwa o ustalenie przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa odnosi się też do skargi paulińskiej – mówi Alicja Sarna, partner w MDDP. Podkreśla, że zawieszenie terminu przedawnienia jest sytuacją wyjątkową i musi być interpretowane ściśle. Tego samego zdania jest Michał Goj, doradca podatkowy i partner w EY. W jego opinii wykładnia zaprezentowana przez MF w uzasadnieniu projektu jest bardzo niebezpieczna. Oznacza bowiem sygnał dla organów podatkowych, że już dziś, występując ze skargą pauliańską, mogą one wpływać na zawieszenie biegu terminu przedawnienia. – A tak nie jest – mówi Michał Goj. Zdaniem ekspertów więc wniesienie przez Skarb Państwa (reprezentowanego przez organ podatkowy) skargi pauliańskiej będzie wpływać jedynie na zawieszenie poboru podatku. Nie będzie mieć natomiast znaczenia dla wymiaru podatku. Na to wpływ będzie miało jedynie powództwo o ustalenie przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Początkowo w ogóle nie było zamiarem resortu finansów, by skarga pauliańska wpływała na przedawnienie. O taką zmianę, w trakcie konsultacji, postulował prezes Prokuratorii Generalnej RP. Chciał, by złożenie skargi pauliańskiej wstrzymywało bieg terminu poboru podatku. Wskutek tego Stały Komitet Rady Ministrów zobowiązał ministra finansów do wpisania tej zmiany do projektu.  Nowe zasady przedawnienia - co wynika z przepisów Spór o skargę Przez długi czas trwał spór, czy fiskus w ogóle może sięgać po skargę pauliańską, skoro ma cały aparat skarbowy i wiele możliwości prawnych, aby skutecznie egzekwować podatki. Ostatecznie wątpliwości rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt K 52/16). Potwierdził, że fiskus ma prawo składać skargę pauliańską. W praktyce nie zawsze przynosi to korzyści dla Skarbu Państwa, bo w trakcie postępowania sądowego zobowiązanie podatkowe może być już przedawnione.  Etap legislacyjny Projekt ordynacji podatkowej (druk sejmowy 3517) – skierowany do I czytania w Sejmie ]]

Złoty już czeka na wyniki środowego posiedzenia Fed

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
We wtorek rano złoty pozostaje stabilny do koszyka głównych walut. O godzinie 08:45 za euro trzeba było zapłacić 4,2630 zł, czyli o 0,2 gr więcej niż w poniedziałek na koniec dnia, gdy wspólna waluta w równie niewielkim stopniu podrożała, starając się odrobić silne spadki z przełomu maja i czerwca.

mPay ma zezwolenie NBP na prowadzenie schematu płatniczego

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
mPay uzyskał od Narodowego Banku Polskiego (NBP) zezwolenie na prowadzenie niekartowego schematu płatniczego, podała spółka. Pozwoli to na znaczące rozszerzenie działalności w nowych obszarach, np. jako forma płatności na dynamicznie rosnącym rynku e-commerce.

PKO Leasing ogłosił przymusowy wykup 664 tys. akcji PCM po 23,75 zł sztuka

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKO Leasing ogłosił zamiar nabycia 664 438 akcji spółki Prime Car Management (PCM), stanowiących 5,6% ogólnej liczby głosów, w drodze przymusowego wykupu po 23,75 zł sztuka, podał pośredniczący DM PKO BP.

Podwykonawca złożył wniosek o upadłość Trakcji. "To wyłącznie element nacisku"

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Trakcja PRKil, czyli jedna z największych polskich firm zajmujących się budową infrastruktury kolejowej, jest w sporze z kontrahentem. Spółka Impression złożyła nawet do sądu wniosek o upadłość i likwidację majątku Trakcji.

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 11,2% r/r w maju

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 47 094 szt. w maju br., co oznacza wzrost o 11,2% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

Coraz mniej VAT-owców. Spada liczba rejestracji

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Podczas gdy jeszcze w 2015 roku podatników VAT było 248 tys. to już w dwa lata później ich liczba zmniejszyła się do niespełna 200 tys.

18 czerwca 2019 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Jun 18 2019 Źródło: Bankier.pl - Finanse osobiste
Najważniejsze informacje i przegląd wydarzeń dnia z kraju i ze świata. Artykuły, które warto przeczytać dziś rano. Tematy z dzisiejszych gazet. Zacznij dzień z Bankier.pl.

Bloober Team przedstawi efekty przeglądu opcji strategicznych w końcu czerwca

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Bloober Team planuje przedstawić w końcu czerwca efekty przeglądu opcji strategicznych, w tym potencjalne ścieżki rozwoju i zmiany struktury grupy, poinformował poinformował ISBnews Piotr Babieno.

Bloober Team ocenia, że dzięki 'Blair Witch' wzrosło zainteresowanie 'Medium'

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Bloober Team ocenia, że dzięki zaskakującej zapowiedzi "Blair Witch" na E3 zainteresowanie partnerów biznesowych dla projektu "Medium" bardzo istotnie wzrosła, poinformował ISBnews Piotr Babieno.

Bloober Team o grze "Blair Witch". Kilkunastokrotnie większe zainteresowanie niż innym głośnym tytułem

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Bloober Team ocenia, że po prezentacji "Blair Witch" na targach E3 zainteresowanie grą na całym świecie jest nawet kilkunastokrotnie większe niż przy niedawnej głośnej premierze innego znanego tytułu. Polski producent podkreśla, że jest samodzielnym wydawcą szumnie zapowiadanej gry.

Maxcom liczy, że znaczący udział w wynikach 2019 będą mieć nowe własne produkty

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Maxcom zamierza nadal rosnąć, a znaczący udział w przychodach i zyskach grupy w 2019 r. będą mieć szczególnie nowe produkty pod własną marką, poinformował ISBnews prezes Arkadiusz Wilusz.

Maxcom pracuje nad rozszerzeniem współpracy z Meizu na kolejne kraje europejskie

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Maxcom jest zadowolony ze współpracy z Meizu, z którym przedłużył umowę na czas nieoznaczony, z możliwością sprzedaży także poza Polskę. Niedawno rozszerzył współpracę z Meizu o rynek portugalski i pracuje nad otwarciem kolejnych 2-3 rynków w najbliższych miesiącach, poinformował ISBnews prezes Arkadiusz Wilusz.

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,22 mln zł) na podstawie posiadanych przez PKN Orlen, a wystawionych przez Bank Handlowy dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Płocku, którą realizowała Elektrobudowa, podała Elektrobudowa.

Cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data ustalona na 147,61 mln zł

Jun 18 2019 Źródło: Money.pl
Rada nadzorcza ABC Data zaakceptowała cenę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. w kwocie 147,61 mln zł, podała spółka. Według podpisanej w grudniu ub.r. umowy ramowej między ABC Data ALSO Holding AG oraz Roseville Investments (BidCo), wstępna cena sprzedaży ABC Data wynosiła 141,1 mln zł, a cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data Marketing - 35 mln zł.