Co nowego w ekonomii gospodarce i finansach?

Zakaz handlu w niedzielę. 24 marca nie zrobimy zakupów w większości sklepów

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
W 2019 roku zakazem handlu co do zasady objęte są wszystkie niedziele w miesiącu z wyjątkiem ostatniej. Najbliższa niedziela handlowa wypada 31 marca. W najbliższą niedzielę 24 marca zakupów więc nie zrobimy.

Solaris wygrał największy przetarg na autobusy elektryczne w Europie. Sprzeda maszyny za 400 mln złotych

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa rozstrzygnęła przetarg na dostawę autobusów elektrycznych. Wygrał Solaris, który uzyskał 96,5 punktów na 100.

Najstarsza fabryka lokomotyw uratowana z upadłości likwidacyjnej. Nowy właściciel

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Znajdująca się od 2013 roku w upadłości likwidacyjnej fabryka lokomotyw ma nowego właściciela. Firma Martech Plus z Rudy Śląskiej wygrała ogłoszony przez syndyka przetarg na majątek Fabloku.

MF: potrzebne nowe procedury rozstrzygania sporów ws. podwójnego opodatkowania

<![CDATA[ W piątek projekt regulacji trafił do konsultacji publicznych. Jak napisano w uzasadnieniu projektu opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zmiana ma na celu zwiększenie dostępności i przejrzystości środków umożliwiających rozwiązywanie sporów mogących powstać na tle problematyki podwójnego opodatkowania. Ma to nastąpić m.in. poprzez wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. "Projekt ustawy wprowadza procedurę zapewniającą ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów w ramach Unii Europejskiej, która została przewidziana w Dyrektywie Rady 2017/1852. Dotyczy ona spraw, które prowadzą do sporów powstałych w związku z interpretowaniem i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Rzeczpospolita Polska i inne państwa członkowskie („kwestie sporne”)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Wyjaśniono, że w ramach tej procedury wprowadzone zostają ramy czasowe i instytucjonalne oraz zasady, na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania, jej przeprowadzenie, ustanawianie komisji, w skład których wchodzić będą niezależne osoby. Zapewnione zostaną jednolite gwarancje rozstrzygnięcia kwestii spornej, interakcje z krajowymi postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury. Ministerstwo zaznaczyło w uzasadnieniu, że projekt ustawy zapewnia ponadto środki zaskarżenia w określonych sytuacjach. Zawiera także uproszczenia w dostępie do procedury dla osób fizycznych i mniejszych jednostek w rozumieniu wskazanej Dyrektywy Rady. Dodano, że projekt porządkuje także procedury dotyczące podwójnego opodatkowania, poprzez zamieszczenie istniejących, dostępnych już środków (chodzi o postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Arbitrażowej oraz postępowania prowadzone na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) w ramach jednego aktu prawnego. Według MF pozwoli to uniknąć ich rozproszenia, zwiększając tym samym ich przejrzystość i dając możliwość wyboru zastosowania określonego środka na jasnych zasadach. "Podwójne opodatkowanie zysków w różnych państwach ma negatywny wpływ na działalność gospodarczą w skali międzynarodowej i prowadzi do pogorszenia warunków biznesowych i efektywności ekonomicznej przedsięwzięć, tworząc tym samym bariery rozwoju na wspólnym rynku. Państwa UE dostrzegły potrzebę wprowadzenia procedury, która będzie prowadziła do zwiększenia efektywności i wydajności rozstrzygania sporów związanych z podwójnym opodatkowaniem w Unii Europejskiej. "Potrzeba wprowadzenia takiej procedury wynika z postępującej globalizacji, zmieniających się przepisów podatkowych, wzrostu ilościowego, jak i wartościowego transgranicznych operacji gospodarczych. Jej brak może skutkować dodatkowymi negatywnymi konsekwencjami, w których procedury chroniące podatników w obliczu problemu podwójnego opodatkowania byłyby blokowane, przewlekłe lub w istocie nie prowadziłyby do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii spornej" - tłumaczy resort. Według MF usprawnienie procedur rozstrzygania sporów jest też niezbędne z uwagi na ryzyko zwiększenia się liczby sporów w zakresie podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania dotyczących potencjalnie wysokich kwot. Poinformowano, że w 2017 r. przyjęto Dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE. Celem wprowadzanych na jej podstawie regulacji jest zapewnienie ochrony podatnika wobec możliwości powstania problemu podwójnego opodatkowania na gruncie działalności prowadzonej w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich. "W tym zakresie potrzeba wydania projektu ustawy jest związana z koniecznością wdrożenia prawa Unii Europejskiej" - dodano. ]]

UOKiK ostrzega przed Future Net i Future AdPro. "To mogą być piramidy finansowe"

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
UOKiK ostrzega przed inwestycjami na portalu FutureNet oraz platformie reklamowej FutureAdPro. Urząd podejrzewa, że mogą to być piramidy finansowe. Śledztwo w sprawie tych portali prowadzi prokuratura.

Zakaz handlu. Tracą sklepy stacjonarne, firmy kurierskie zyskują

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Na zakazie handlu w niedzielę tracą małe niezależne sklepy, a zyskują wielkie sieci handlowe. Najwięksi beneficjenci to jednak stacje benzynowe, sklepy działające jako placówki pocztowe oraz... firmy kurierskie.

Ceny energii spadają. Przeciętne gospodarstwo zapłaci mniej o 5 zł miesięcznie

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla 5 największych dystrybutorów energii elektrycznej. Taryfy spadają o 3,3-7,3 proc.

Kalendarium ISBnews

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
SOBOTA, 23 marca

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 25 marca 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext.

Przegląd informacji ze spółek

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Unimot odnotował wstępnie 6,7 mln zł EBITDA, a w ujęciu skorygowanym 18,7 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r. przy 1 007 mln zł przychodów, podała spółka prezentując szacunkowe dane.

Unimot miał szacunkowo 18,7 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kw. 2018 r.

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Unimot odnotował wstępnie 6,7 mln zł EBITDA, a w ujęciu skorygowanym 18,7 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r. przy 1 007 mln zł przychodów, podała spółka prezentując szacunkowe dane.

Indeks WIG20 spadł o 1,69% na zamknięciu w piątek

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,69% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 319,1 pkt w piątek, 22 marca.

Celon Pharma rekomenduje 0,24 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Zarząd Celon Pharma podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 10,8 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 29,7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka.

BSC Drukarnia Opakowań rekomenduje 0,63 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Zarząd BSC Drukarnia Opakowań podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 6,18 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,63 zł na akcję, podała spółka.

Wyburzenie komina ciepłowniczego. Wielka budowla runęła w 3,5 sekundy

Marz 22 2019 Źródło: Money.pl
Druga z trzech przeznaczonych do likwidacji chłodni kominowych została wyburzona na terenie Elektrowni Łagisza należącej do Grupy Tauron. 3,5 sekundowa detonacja ponad poprzedzona była pracami trwającymi 1,5 miesiąca.